PREDSTAVITEV ŠOLE
 

V Zagorju je bila sprva ljudska šola, ki so jo obiskovali učenci iz Zagorja in okolice. Z razvojem industrije in rudarstva je naraščalo število prebivalstva in šola je postala premajhna. V letih 1860/61 je tako nastala šola v Toplicah, ki je bila namenjena predvsem rudarskim otrokom, saj je bila v lasti rudnika. Prvi učitelj, ki je poučeval, je bil Jurij Plhak. Leta 1880 se je šoli priključila še steklarska šola. Učilnice so kmalu pretesne, v razredu se je gnetlo tudi več kot 80 učencev in šolski odbor je dal pobudo za novo šolsko zgradbo. Leta 1903 je bila že dograjena in je imela 6 učilnic za redni pouk, posebne obrtne učilnice, več stranskih prostorov in učiteljska stanovanja. Spadala je med najlepše in največje šolske objekte tega časa. Po drugi svetovni vojni je šola dobila ime po narodnem heroju in nekdanjem učencu Tonetu Okrogarju, ki ga nosi še danes.

V šolskem letu 1972/73 je bila zgrajena tudi nova telovadnica. Leta 1997 pa je bil zgrajen tudi prizidek, ki je omogočil učilnico za gospodinjstvo, računalništvo, multimedijsko učilnico in knjižnico.

 Našo šolo so obiskovali mnogi znani Slovenci: pesnik Mile Klopčič, njegov brat France, operni pevec Ladko Korošec, filmski režiser in kamerman Metod Badjura, brata Emil in Arnošt Adamič, Vida Taufer in nekdanji predsednik države Janez Drnovšek.

Kristina RENKO, prof.

Janez Drnovšek   Mile Klopčič   Ladko Korošec